Vi bygger fyra nya förskolor i Lerums kommun!

Vi ska bygga fyra nya förskolor på nytt sätt, med strategisk partnering. På bilder är kommunalråd och GBJ Bygg på plats i Öxeryd där den första förskolan i Lerums kommun ska byggas.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober att genomföra en upphandling om en strategisk partnering för fyra förskolor. Lerums kommun frågade flera byggföretag om de vill ingå ett samverkansavtal och genom totalentreprenad bygga fyra förskolor inom kommunen. Att använda en byggentreprenör till flera liknade projekt, från ett tidigt skede till färdig byggnad kallas för strategisk partnering. Anbudsvinnaren blev GBJ Bygg AB och ett strategiskt partneringsavtal tecknades mellan Lerums kommun och GBJ Bygg i slutet av december 2017.

Strategisk partnering

Strategisk partnering är när den som vill bygga, i detta fall Lerums kommun beslutat sig för att arbeta med en byggentreprenör i flera projekt. Parterna arbetar tillsammans med ett kontinuerligt förbättringsarbete och utvecklar tekniska lösningar som över tid kan leda till bland annat bättre kostnadskontroll, sänkta kostnader, kortare tid för genomförande och ett större värde för investerade medel. Strategisk partnering lämpar sig när det finns någon typ av likheter/grad av upprepning mellan projekten för att få ut effekterna av organisationens lärande.

Vilka förskolor?

De fyra nya förskolorna är beslutade enligt investeringsbudget för år 2018 och ska byggas i Öxeryd, Gråbo och Hallsås. Placeringen för den fjärde förskolan är inte bestämd ännu annat än att den ska byggas i Lerum.

 

Text: Lerums kommun

Bild: Maria Persson

Bilder från vår vardag

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram