GBJ Bygg förvärvar JF Bursell AB och bygger ut sin position i sydöstra Sverige!

Med en rad kommande byggprojekt i Kalmar och på Öland förvärvar nu GBJ Bygg Ölandsbolaget JF Bursell AB. JF Bursell med bas i Borgholm startades år 2005 och har sedan dess etablerat sig som en stabil aktör inom nyproduktion av bostäder, men också om- och tillbyggnation av befintliga fastigheter. JF Bursell AB har för närvarande ca 20 anställda och omsätter drygt 60 milj. kronor.

JF Bursell har under några år varit samarbetspartner i olika bostadsprojekt i Kalmar och på Öland. Vi känner varandra väl och bygger med samma värderingar och kvalitetskrav. Pålitlighet och stabilitet är avgörande faktorer för våra kunder i en dynamisk byggbransch. Med köpet av JF Bursell etablerar vi oss långsiktigt i regionen Kalmar/Öland och kan ta oss an fler och ännu större projekt.

GBJ Bygg AB har genom ett gott samarbete med Kalmar kommun och privata fastighetsägare tillgång till ett stort antal byggrätter, för byggnation av både hyresrätter och bostadsrätter. Vi investerar långsiktigt, med byggnation och förvaltning av hyresrätter som ett av de prioriterade affärsområdena.

Vi kommer även att genomföra byggnationer åt externa uppdragsgivare i regionen, bland annat nya produktionslokaler till Modig Machine AB i Kalmar.

Bild ovan: Bostadsprojekt Råstenen, Kalmar