Integritetspolicy - Så här behandlar vi dina personuppgifter

GBJ Bygg är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

De personuppgifter som lämnas till någon person ansluten till GBJ Bygg eller företag i koncernen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

GBJ Bygg tar in uppgifter om spekulanter, kunder och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund och i samband med att du anmäler ditt intresse för någon av våra tjänster, våra bostadsprojekt eller om du på annat sätt kommer i kontakt med GBJ Bygg. Uppgifterna kan även inhämtas från annan inom GBJ Bygg. För att hålla våra register aktuella kan personuppgifterna komma att kompletteras från privata och offentliga register, t.ex. SPAR.

 

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av en bostad, tjänst eller vara. Personuppgifterna används också för GBJ Bygg ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna får användas inom GBJ Bygg för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifter används också för att utvärdera verksamheten för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter.

De registrerade uppgifterna används också för att kunna erbjuda den registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster, såsom bolån och försäkringar som tillhandahålls av samarbetspartners eller andra bolag inom GBJ Bygg. Personuppgifterna används för att GBJ Bygg ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

 

Inhämtande av samtycke krävs i vissa fall
Samtycke behövs i vissa fall vid inhämtande av känsliga personuppgifter såsom personnummer. Registrering och behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag behöver dock inte föregås av samtycke. För sådan registrering inhämtas inte heller något samtycke.

 

Överföring av registrerade uppgifter
Personuppgifterna används i första hand inom GBJ Bygg men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som GBJ Bygg samarbetar med och till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. I GBJ Bygg koncernen ingår flera bolag. För att kunna erbjuda dig andra tjänster och produkter som finns inom GBJ Bygg koncernen kan personuppgifter komma att överföras till andra bolag inom koncernen.

 

Information och rättelse
En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till till nedanstående bolag.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för de ändamål som anges ovan. GBJ Bygg tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer ta bort uppgifter som är inaktuella. Uppgifter raderas även efter begäran av den registrerade.

 

Cookies på webbplatsen

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookies innehåller ingen personlig information om dig utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. Det finns också olika typer av cookies:

Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare

Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator i samband med att du surfar in på vår webbplats

Tredjepartscookies: Dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

 

Användning av Facebook-tjänsten Website Custom Audience

Den här webbplatsen använder sig av retargeting i form av tjänsten Website Custom Audience från det sociala nätverket Facebook, som drivs av företaget Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), och detta möjliggör för våra webbplatsbesökare, som redan är intresserade av våra produkter och tjänster och som är Facebook-medlemmar, att se relevant reklam och få erbjudanden via vårt nätverk på Facebook.

På vår webbplats även finns såkallade Facebook retargeting-pixels, vilka gör det möjligt för Facebook att upptäcka besökare, som använder sig av pseudonym på Facebook, och att använda dessa data för att skapa våra Facebook-annonser på Facebook. Personuppgifter kommer inte att utvinnas eller lagras, och man kan inte identifiera någon på Facebook genom att koppla samman dessa data via tjänsten Retargeting-Pixel med användardata, som Facebook har lagrat.

Närmare information om dataskydd och vilka inställningsmöjlighete det går att göra hittar du på: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och https://www.facebook.com/about/privacy/. Man kan även protestera mot användningen av Facebook-tjänsten Website Custom Audiences i framtiden via länkarna: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov.

Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt.

Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras.

 

Användning av Google Adwords remarketing/Conversion Tracking

Våra webbplatser använder Google Analytics Remarketing / Dynamic Remarketing-funktioner i kombination med funktionerna på flera enheter i Google AdWords. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Med den här funktionen kan annonsgrupperna för remarketing / dynamisk remarketing för Google Analytics kopplas till egenskaperna för cross-device i Google AdWords. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som är anpassade till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och apphistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID-användare av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsannonsering med flera enheter.

Du kan permanent avstå från remarketing / inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. Följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är GBJ Bygg 556638-4110 som du lämnar dina personuppgifter till,  med adress Thelestads Herrgård, Gamla Teleborgsvägen 2, 352 55 Växjö. www.gbjbygg.se

Bilder från vår vardag

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram