Miljöbyggnad överlämnad av GBJ Bygg Väst AB

Miljöbyggnad Guld-projekt i Lerum

Den 2:e mars överlämnade GBJ Bygg Väst AB ett nytt boende enligt Lagen om Särskilt Stöd (LSS) till beställaren Lerums kommun.

Huset som ligger i Olstorp i Lerum är ca 560 m2 och är byggt i ett plan i vinkel. Det innehåller 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.

Varje lägenhet är på cirka 40 kvadratmeter, har ett riktigt kök kombinerat med vardagsrum, ett sovrum samt ett stort badrum.I mitten av huskroppen finns gemensamhetsutrymmen med kök, gemensamt allrum och stor uteplats samt utrymmen för personalen.

Fasaden består av grov handriven puts och stående samt liggande träpanel. Taket består av bandtäckt plåt och sedumtak och på en del av taket finns det en solcellsanläggning installerad. Huset är projekterat och byggt enligt kraven i certifieringssystemet Miljöbyggnad och har erhållit betyget Guld.

 

Foto: GBJ Bygg