Ny modern produktionsanläggning i Kalmar!

GBJ Bygg AB har fått i uppdrag att bygga en ny modern produktionsanläggning med kontor och lager i Kalmar. Byggnationen startar snarast möjligt och kommer att färdigställas under vintern 2018/2019.
Vi ser fram emot ett gott samarbete och är tacksamma för förtroendet.