Om- och tillbyggnad av Miliseum

Miliseum är ett av 25 museum som ingår i nätverket Sverige Militärhistoriska Arv. GBJ Bygg har utfört en om- och tillbyggnad av anläggningen. De två norra mathallarna har byggts om och ett nytt hus har rests som innehåller entré, föreläsningssal med mera.

Miliseum berättar om den indelte soldatens liv och ingenjörtruppernas uppdrag. Det ligger på Västra lägret i Skillingaryd i anslutning till det än idag aktiva skjutfältet.

Utbyggnaden i GBJ Byggs regi stod klar 2012.

Bilder från vår vardag

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram