Söraby skola

 

Söraby skola i Rottne blev trångbodd och genomgår en omfattande om- och utbyggnad till förskola, F-6 och fritidsgård. GBJ Bygg har utfört en ny skolbyggnad i två plan som blev klar för inflyttning sommaren 2016. Huset innehåller kontor, arbetsplatser, personalrum, skolsköterskemottagning, konferenslokaler och grupprum samt ett musikrum och fyra basrum för undervisning. Byggnaden har många öppna ytor som ger plats åt både undervisning och utrymme för uppehåll på rasterna vid dåligt väder.

Konstruktionen består av en betongstomme med utfackningsväggar och betongbjälklag. Fasaden är klädd med gula fasadskivor samt grå fasadskivor under och över fönsterpartierna.

Nästa etapp i som innebär ombyggnad och utbyggnad av de befintliga husen kommer att pågå i ytterligare ett år. Beställare för projektet är Vidingehem AB.

Relaterad läsning

Bilder från vår vardag

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram