Vi bygger in trygghet från första början!

För vår kunniga byggserviceavdelning är inget byggprojekt det andra likt. Det kan röra sig om en enkel om- och tillbyggnad eller totalansvar och totalentreprenad för en stor industrifastighet, kontorsbyggnad eller familjebostäder.

Vi utför renoveringar, besiktningar och förslag på aktuellt underhållsbehov. Vår kunskap är din tillgång när det gäller att bedöma helheten vid ombyggnad eller aktuella förebyggande åtgärder. Varje hus, varje fastighet har en mängd funktioner som förutsätts fungera år efter år, men ibland är olyckan framme.

En vattenskada, dold eller öppen, en brand- eller rökskada medför oftast omfattande reparationsarbeten. Och alltid är det fråga om snabba och korrekta insatser för att begränsa skadorna. Vi har många servicebilar, den rätta utrustningen, erfarenheten och kompetensen och kan snabbt vara på plats med fackmannamässiga insatser.

GBJ Bygg är återförsäljare av ekofiber, en miljövänlig isolering tillverkad av rötskyddat returpapper.
För mer information kontakta Marcus Dahlström. Se även produktbladslänkar nedan.

ekofiber_vagg
ekofiber_vind

Flexibilitet, erfarenhet och bred kunskap - vänd dig till kunniga fackmän. Hör av dig till oss!

Relaterad läsning

Bilder från vår vardag

instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram