En riktig träbyggare

Massivträ – vår hjärtefråga

Med massiv trästomme kan vi verkligen göra skillnad för miljön. Det lättar på vårt ekologiska fotavtryck i flera väsentliga avseenden jämfört med traditionell betongstomme (som vanligen används vid byggnation av flerbostadshus):

  • Koldioxid lagras i träet i stället för att belasta atmosfären och bidra till växthuseffekten. En kubikmeter massivträ lagrar 675 kg koldioxid.
  • Energiförbrukningen under produktionen är avsevärt mindre än för motsvarande betongstomme.
  • Trä är helt naturligt, förnyelsebart och det enda byggmaterial som kan återvinnas till 100%.
  • Trä ger en härlig och sund inomhusmiljö – det är fritt från skadliga ämnen, termiskt stabilt och jämnar ut fuktsvängningar.
  • Massivträ är ett tätt material och därför mer brandsäkert än många andra byggmaterial.

Bäst miljö- och energibalans

Korslimmat massivträ är sammanfattningsvis det byggmaterial som har den överlägset bästa energi- och miljöbalansen. Enligt Boverket svarade bygg- och fastighetssektorn år 2016 för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, varav drygt en tredjedel var hänförligt till själva byggandet. Det är här massiv trästomme kan göra skillnad! Samtidigt tillvaratar vi träbyggartraditionen och kombinerar detta med ett modernt och innovativt tänkande.

När vi på GBJ pratar trähus och massiv trästomme menar vi att hela stommen, både bjälklag och väggar, utgörs av korslimmat massivt trä. Detta till skillnad från somliga andra aktörer på marknaden som med trähus avser volymelement i trä utan massiv trästomme.

Våra massivträprojekt

Med våra massivträprojekt i bland annat Växjö och Jönköping har det svenska bostadsbyggandet i trä tagit ett stort steg framåt. Vi har under de senaste åren utvecklat och byggt både bostäder, LSS-boenden och förskolor i massiv trä.

Trummens Strand, Växjö
Ett av Europas största projekt med massiv trästomme. 85 hyresrätter och 65 bostadsrätter i åtta våningar. Projektet rymmer 6 300 kubikmeter massivträ, vilket binder 4 300 ton koldioxid.
Läs mer – https://gbjbygg.se/projekt/trummen/

Fyra förskolor i Lerum
I Lerums kommun utvecklar vi fyra förskolor med stomme i massivträ genom ett partneringprojekt tillsammans med Lerums kommun. Den första förskolan byggs under 2019.
Läs mer – https://gbjbygg.se/vi-far-oxeryds-nya-forskola-att-vaxa-pa-hojden/