Vi bygger med kunskap från grunden

Entreprenad

Ett byggföretag får inte ett uppdrag utan vidare. Många faktorer måste utvärderas och samverka; priset, omfattningen och servicen.

Vår verksamhet innefattar allt från mindre om och tillbyggnader till totalentreprenader för större industrifastigheter, kontors- och offentliga byggnader. I verksamheten ingår också nyproduktion av bostäder såsom hyresrätter till Vidingehem, Växjöbostäder eller Stiftelsen Kommunhus i Tingsryd.

Vi har all sakkunskap och resurser från idé till ritning. Från första spadtaget till färdigställande/inflyttning. Vår bygg- och arbetsledning har mångårig erfarenhet och erbjuder en fast hand vid administrationen och den ekonomiska styrningen i de olika projekten.

Vi ser det som en självklarhet att endast det bästa är gott nog vid val av material och byggmetod.
Det handlar om långsiktighet och kvalitet, för kvalitet är ekonomi.

VD GBJ Bygg
Staffan Dahlström
staffan@gbjbygg.se
VD GBJ Bygg Väst
Fredrik Dahlström
fredrik@gbjbygg.se
Ansvarig GBJ Bygg Jönköping
Jonas Hallemyr
jonas@gbjbygg.se
Affärsutveckling GBJ Bygg AB
Daniel Johansson
daniel.johansson@gbjbygg.se

referensprojekt

ENTREPRENAD

massivträhus – upplev framtidens byggmaterial redan idag