Information för våra hyresgäster

Information för våra hyresgäster

För dig som redan är hyresgäst

Inför kontraktsskrivning får du broschyren Välkommen som hyresgäst från Fastighetsägarna Sverige.
Där finns information om rättigheter och skyldigheter för både hyresgäst och hyresvärd.
Felanmälan

Med ditt personliga användarnamn och lösenord loggar du in för att göra en felanmälan.

Gör din felanmälan här: gbjbygg.addstart.com
Akuta frågor och felanmälningar

För dig som är hyresgäst i Växjö;

Vardagar 8-16, kontakta Johanna Dahlström, tel 0762-91 92 99, johanna@gbjbygg.se
Helgdagar & kvällar, kontakta Staffan Dahlström, tel 0705-92 76 52

För dig som är hyresgäst på annan ort än Växjö,

Kontakta den förvaltare som du fått kontaktuppgifter till i din lägenhetspärm.
Uppsägningar

För att säga upp din hyresrätt i Växjö använder du sidan 2 i kontraktet, under ”Överenskommelse om avflyttning”. Skicka sedan både sida 1 och 2 till:
Johanna Dahlström, Thelestads Herrgård, Gamla Teleborgsvägen 2, 352 55 Växjö.

För att säga upp din hyresrätt på annan ort än Växjö vänder du dig till den förvaltare som du fått kontaktuppgifter till i din lägenhetspärm.