GBJ Bygg är nominerade till årets träbyggnadspris i Växjö

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris. Två av tre byggnationer som är nominerade till årets pris har GBJ Bygg upprättat tillsammans med samarbetspartners. 

Brf Strandsnäckan på bästa läge utmed Växjö är ett av de projekt som är nominerade. Juryns motivering lyder:
Arkitektur som både i form, material och färg på ett harmoniskt sätt talar med omgivande natur och bebyggelse. Stark vilja, tätt samarbete och god kunskap ligger bakom genomförande av en träbyggnation som med sitt val av massivträ i konstruktion, fasad och interiörer bedöms uppnå en halvering av klimatpåverkan.
Idékonceptet för projektet har som en av utgångspunkter haft att skapa vackra funktionella bostäder med stora terrasser alla med sjöutsikt och kvällssol, vilket verkligen lyckats.
Funktionerna har i detta bostadshus staplats på varandra, garage, poolanläggning, bostäder, takterrasser, gröna tak, för att nyttja marken smart och därmed skapa en förtätning som den hållbara staden kräver.
Med god kvalitet har man skapat goda förutsättningar för
en lång livslängd.

Kvarteret Vallen som är belagt mitt emellan Växjös vackra sjöar, Växjösjön och Södra Bergundasjön, är det andra som är nominerat till årets träbyggnadspris. Nedan följer juryns motivering:
De fem charmiga excentriska gavlarna i olika höjder sammankopplade med stora glasade balkongstrukturer ger bebyggelsen sin starka särpräglade karaktär. Bostädernas storlek och utformning har stor variation och från balkongerna upplevs vackra vyer utöver sjöarna, naturen och in över staden. Genom långt, uthålligt och envist samarbete mellan flera parter har projektet försetts både med äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter men också prov på olika byggtekniska lösningar i trä, vilket tydligt markerar en medveten strävan efter att uppnå social hållbarhet, kunskapsutveckling och helt klart resulterat i minskad klimatpåverkan. Fasaderna i massivträpanel och cederspån ger byggnationen en känsla av gedigen, traditionell träbyggnation med modernt uttryck.
Bebyggelsen har genom sin intressanta siluett gett ett
karaktärsfullt tillskott till Växjö skyline.

 

Läs mer om Kvarteret Vallen här. 

Läs mer om Brf Strandsnäckan här.