Översiktbild Brf Hedningen i Båstad

GBJ Bygg vann markanvisningstävling för Udden i Hovmantorp

Nu är det klart att GBJ Bygg skall bygga bostäder på Udden i Hovmantorp. Det nya bostadsområdet har vi valt att kalla “Bryggan – på Udden”. Enligt det vinnande förslaget planerar vi för totalt 52 bostadsrätter i tre olika hustyper med en eller två våningar.

Beskrivning av bostadsområdet

Naturnära, sjönära och i kontakt med stadsliv ligger tomten Udden i Hovmantorp. Hit kommer man genom lugna villaområden till ett sekulär miljö belägen vid en vacker sjö i djupaste Småland. Runt området löper stigar utmed sjökanten och i norr finns en brygga med småbåtar.

Vi föreslår att med hjälp av ny bebyggelse och dess infrastruktur knyta an till befintliga stigar samt skapa ett slutmål i förlängningen av Glasbruksgatan. Angöring till det nya området sker således vid slutet av Glasbruksgatan och i en nätt båge mynnar den nya gatan i en stig och slutligen en brygga och allmän plats för rekreation. Detta skapar området
identitet. Området BRYGGAN är född.

Arkitekt: LBE Arkitekt

Tre olika hustyper

Vi har valt att bygga tre olika hustyper som kommer att passa människor i olika delar av livet. Två typer av flerbostadshus i två våningar och fyra parhus med 8 bostadsrätter i ett plan närmast spetsen av udden. Samtliga hus har träpanel i varierande färg och form.

Kontakt och mer information

Mer information kring projektet kommer att publiceras löpande på projektets egna webbplats. På sidan kan du redan idag göra en intresseanmälan. Har du frågor, vänligen kontakta: Åsa Carlson. Se kontaktuppgifter nedan.

Sälj/projektkoordinator
Åsa Carlson
E-post