GBJ Bygg vann markanvisning i Bredvik

GBJ Bygg har vunnit markanvisningstävlingen för ett kvarter i Växjös nya stadsdel Bredvik med förslaget ”Över sju gärdesgårdar”. Konceptet består av åtta parhus i trä och är framtaget i samarbete med arkitektkontoret Kjellander Sjöberg.

Byggnaderna utformas som parhus i en eller två våningar, med inspiration från äldre småländsk träarkitektur.

Varje hus har en liten förgård som delas med gatan och en privat innergård som avgränsas med en gärdesgård.

Den gemensamma dungen i mitten försörjer kvarteret med ekosystemtjänster i form av holkar för pollinerande insekter, fjärilsrabatter och odlingslotter. Det blir också en mittpunkt för kvarterets boende, en enkel och tilltalande plats att umgås på.

Byggstarten sker 2022 med planerad inflyttning 2023.

Läs hela pressmeddelandet här.