Vinnare Föreninstorget Eslöv

GBJ Bygg vinnare av tävling för Föreningstorget i Eslöv

83 bostadsrätter, en seniordel med 32 lägenheter, stor gemensam takterrass, gård med odlingsmöjligheter, solceller på taket och möjlighet att boka lådcyklar. I bottenplan lokaler för butiker och matställen. Så ser det vinnande förslaget till Föreningstorget i Eslöv centrum ut.

GBJ Bostadsutveckling i samarbete med Möller Arkitekter

Text från Eslöv kommun:

– Vi vill skapa en öppen och ljus byggnad där utemiljön är lika viktig som bostäderna. Samtidigt binder vårt vinnande förslag ihop Eslövs centrum där hela området kring Föreningstorget och Stora torg ska kännas som en välkomnande och tilltalande mötesplats, säger Per Sandberg, projektutvecklare för GBJ Bostadsutveckling AB som vunnit Eslövs kommuns markanvisningstävling i samarbete med Möllers Arkitekter.

Föreningstorget Eslöv Torgvy
Bild: Möller Arkitekter

Enhälligt val av juryn

– Så här lyder juryns motivering:

Ett spännande förslag som har en tilltalande helhet. Förslaget, som öppnar sig fint mot torget med sitt semioffentliga rum, har möjlighet att skapa en livfull mötesplats såväl som att erbjuda lugnare gemensamhetsytor för de boende. Dess variation kommer attrahera en blandning av människor i olika åldrar. Det hållbara boendet är tydligt med bland annat solceller, gröna lösningar och fokus på cykelanvändning genom lådcykelpool, rikligt med cykelplatser och gemensam fixarplats.

Föreningstorget ska utformas så att bostadsdelens utemiljö går ihop med torget och skapar en öppen och inbjudande plats.

Föreningstorget Eslöv Takterass
Bild: Möller Arkitekter

Tio tävlingsbidrag

Tio olika företag från hela landet lämnade in bidrag till den markanvisningstävling Eslövs kommun utlyste i början av året. Tävlingen gäller hela det nya kvarteret för bostäder och centrumverksamhet på Föreningstorget.

Fem av förslagen gick vidare och valdes ut att lämna in färdiga tävlingsbidrag.

En jury bestående av kommunens tillväxtchef Åsa Simonsson, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson, ledamoten i kommunstyrelsens arbetsutskott Madeleine Atlas, landskapsarkitekt Helene Nordin, planarkitekt Torsten Helander och hållbarhetssamordnare Åse Dannestam valde enhälligt ut bidraget från GBJ Bostadsutveckling som vinnare. Ett förslag som även kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till.

Länk till Eslöv kommuns webbplats:
https://eslov.se/nyheter/sa-har-ska-foreningstorget-se-ut/

Kontakt:
Per Sandberg, GBJ Bostadsutveckling AB per.sandberg@gbjbygg.se