Nybyggnation förskola Vikaholm - GBJ Bygg AB

Nybyggnation förskola Vikaholm

Nybyggnation av förskola på Vikaholm med 8 avdelningar. Beställare är VÖFAB, färdigställande under 2015.

56.8374348501842
14.79866258360596