Om- och tillbyggnad av Miliseum - GBJ Bygg AB

Om- och tillbyggnad av Miliseum

Miliseum är ett av 25 museum som ingår i nätverket Sverige Militärhistoriska Arv. GBJ Bygg har utfört en om- och tillbyggnad av anläggningen. De två norra mathallarna har byggts om och ett nytt hus har rests som innehåller entré, föreläsningssal med mera.

57.427252084342655
14.102039764587403