Kvarteret Geologen - Trummens strand - bostäder i massivträ

referensprojekt