Ytterligare ett LSS-boende i Dänningelanda

Vi har fått i uppdrag att bygga ytterligare ett LSS boende i Dänningelanda utanför Växjö, beställarens representant är Mikael Yding från Skånegårds omsorg AB. Byggnationen beräknas vara färdigställd under september 2019. 

Bild ovan, till höger: Gruppboende som vi upprättade i Dänningelanda under 2010.